Startsida / Kurskatalog / Vård och boende (HVB) (UBU-VB)

Vård och boende (HVB) (UBU-VB)

Barn och unga


Beskrivning

Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; vård och boende (HVB).
Metoden kan även användas för att följa upp insatstyperna; familjehem, stödboende och öppenvård.
- kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov,
- förkunskaper: metodanvisningen skall läsas innan och/eller under kursens genomförande,
- hjälpmedel: metodanvisning,
- beräknad tidsåtgång: 50 minuter,
- fullgjord kurs ger ett certifieringsintyg (diplom) i systematisk uppföljning med uppföljningsmetoden UBU för målgruppen barn och unga med insatstypen vård och boende (HVB).

Innehåll
  • Introduktion (01:22)
  • Uppföljningskonceptet (09:00)
  • Metodanvisningen (15:00)
  • Enkäten för vård och boende (18:37)
  • Certifieringsprovet (05:00)
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leder till ett kursintyg med giltighetstid: För alltid