Startsida / Kurskatalog
Kurs
dioevidence - översikt (STEG-1)
dioevidence - översikt (STEG-1)
Denna film ger dig en snabb översikt kring vad dioevidence innehåller och vad du kan göra.
Välj den här kursen
dioevidence - enkät (STEG-2)
dioevidence - enkät (STEG-2)
Denna film ger dig en snabb översikt av ENKÄT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
dioevidence - analys (STEG-3A)
dioevidence - analys (STEG-3A)
Denna film ger dig en snabb översikt kring ANALYS-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
dioevidence - rapport (STEG-4)
dioevidence - rapport (STEG-4)
Denna film ger dig en snabb översikt av RAPPORT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
dioevidence - behörighetskod (STEG-5)
dioevidence - behörighetskod (STEG-5)
Denna film ger dig en snabb genomgång hur du installerar din behörighetskod i dioevidence.
Välj den här kursen
Barn och unga - ex. familjehem (UBU-FH)
Barn och unga - ex. familjehem (UBU-FH)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; familjehem (jourhem, nätverkshem och...
Välj den här kursen
Barn och unga - ex. öppenvård (UBU-ÖV)
Barn och unga - ex. öppenvård (UBU-ÖV)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; öppenvård. Metoden kan även användas för att följa upp...
Välj den här kursen
Barn och unga - ex. stödboende (UBU-SB)
Barn och unga - ex. stödboende (UBU-SB)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; stödboende. Metoden kan även användas för att följa upp...
Välj den här kursen
Barn och unga - ex. vård och boende (HVB) (UBU-VB)
Barn och unga - ex. vård och boende (HVB) (UBU-VB)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; vård och boende (HVB). Metoden kan även användas för att...
Välj den här kursen